informácie obuv - Výroba a predaj obuvi

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

informácie
Kvalita výrobkov:
Pri výrobe používame zdraviu nezávadné a certifikované materiály čo je veľmi dôložité pri detskej obuvi.
Obuv je vyrábaná z kvalitných textilných materiálov z prírodných surovín, prírodných úsní splňujúcich všetky zdravotné a hygienické kritériá.
Všetky naše výrobky boli testované štátnym zdravotným ústavom, ktorý vydal doklad o ortopedickej a hygienickej nezávadnosti
,
spĺňajú kritéria kvality z pohľadu záväzných požiadaviek noriem (STN).
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVOTNE NEZÁVADNÚ OBUV
Obuv zohráva vo vzťahu k človeku dôležitú funkciu.

Úlohou obuvi je ochrániť nohu pred nepriaznivými vplyvmi
vonkajšieho prostredia a podporovať jej základnú fiziologickú funkciu ako je stoj, chôdza a beh.
Obuv môže rovnako zaistiť čiastočnú elimináciu moderných alebo získaných vád nohy.
Aby bolo vytvorené pre nohu v obuvi prostredie, ktoré ju čo najmenej poškodzuje,
je nutné rešpektovať určité konštrukčné a zdravotnícko-hygienické zásady.
Z dlholetej spolupráce lekárov z obuvníckymi technikmi vyplynuli určité požiadavky na obuv všetkých vekových skupín:
1. Dostatočný priestor obuvi, hlavne v jej prstovej časti.
2. Dokonalá flexibilita obuvi, hlavne v mieste prstových (metatarsophalageálnich) kĺbov nohy.
3. Úmerná výška podpätku.
4. Vybočené alebo kolmé postavenie pätnej časti kopyta.
5. Pevný a dostatočne dlhý opätok.
6. Anatomicky správne modelovaný zvršok obuvi.
7. Vyhovujúci materiál z hľadiska hygienického-zdravotníckeho hľadiska.
8. Tlmenie nášľapných síl spodlovým prevedením.
9. Malá hmotnosť obuvi.

Základné pravidlá ako obúvať deti.
So starostlivosťou o nohu je nutné začať hneď po narodení dieťaťa.

Už úzke a tesné pančušky alebo pančuchové nohavice obmedzí pohyb detských nôh a môžu spôsobiť deformácie.
Dieťa musí začať chodiť samo a nezačne skôr, kým jeho kostra, väzy a svalstvo nie je k tomu spôsobilé.

Stavaním detí na nožičky, ktoré ešte sami nechodia dieťati škodí.
Aj keď dieťa už samo behá, nevoďme je na dlhé prechádzky, alebo po nákupoch bez kočiara alebo nosítka.
Noha dieťaťa potrebuje ku svojmu vývoji úplnú voľnosť pohybu a možnosť precvičovania nožnej svaloviny.

Nebránime preto dieťati v chôdzi a behu naboso po prírodných mäkkých podložkách ako je piesok a tráva.
Chôdza naboso po prírodných povrchoch prospieva nohe i mozku dieťaťa.
Detská noha rastie, obuv nie. Kontrolujte pravidelne či dieťa z obuvi nevyrástlo.

U batoliat doporučujeme 1x mesačne, u predškolákov a mladších školákov raz za 2 až 3 mesiace,
u starších školákov raz za 4 až 5 mesiacov, u 15ročných až 20ročných raz za pol roka.
Nové topánky kupujte včas, keď je to potrebné. V súlade s rastom nohy platí, čím menšie dieťa,

tým viac párov za rok. Poškodenie nohy vzniká, ak trvalo nosíme krátku obuv.
Žiadna obuv sa nepoddá do dĺžky a iba obuv z prírodných materiálov povolí do určitej miery do šírky.
Dbajte na to, aby deti nosili obuv podľa účelu, ku ktorému bola vyrobená,

portová gumotextilná alebo celogumová obuv sa nehodí k celodennému noseniu.
Nekupujte obuv na trhoch a detských burzách, nenechávajte deti nosiť obuv po starších súrodencoch.
Detskej nohe neprospeje ani nosenie opotrebovanej obuvi so zošľapanými opätkami a pätníkami s prešľapanými podrážkami
,
devastovanými podšívkami a stielkami. Čím lacnejšia obuv bola deťom kúpená, tím častejšie sa jej stav musí kontrolovať.
Prehľadávajte pravidelne, ako dieťa obuv opotrebuváva. Prehľadávaním obuvi pomerne ľahko zistíme prvé príznaky deformácií nohy.
Nepodceňujme prezúvanie. Na prezúvanie doporučujeme sandálovú obuv s tvarovanou stielkou
,
v ktorej sa noha dieťaťa nepotí a ktorá zabraňuje namáhaniu nožnej klemby.
Dodržujte pravidelnú hygienu nôh detí, včasné a správne strihanie nechtov, nosenie bavlnených ponožiek a pančušiek.

Vážený zákazníci,
aby ste boli spokojný s našou obuvou, venujte pozornosť nasledujúcim radám jej vhodný výber:
- pri výbere obuvi dbajte na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi presne zodpovedali vašej veľkosti a účelovým požiadavkám
- nesprávny výber obuvi ohrozuje zdravie vašich nôh
- pre každú príležitosť je vhodný iný druh obuvi, podľa účelu použitia
Objavenie sa chyby na obuvi, ktorej dôvodom je nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo tvar topánok, nemôže byť predmetom reklamácie.
OBUV REKREAČNÁ, ktorú ste si práve zakúpili, je určená na chvíle oddychu a dovoleniek, na športovorekreačné a športovovychádzkové príležitosti. Nie je vhodná na celodenné nosenie!
Zásady správneho ošetrovania:
Obuv porometrická (syntetická)- je veľmi nenáročná na údržbu, znečistenú obuv vyčistite navlhčenou handričkou a vyleštite, pri nosení sa vyhýbajte mrazom a náhlym zmenám teploty. V prípade premočenia nikdy prudko nesušte!
Obuv usňová- odnečistout očistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou, po vysušení ošetrite krémom a vyleštite. V prípade mechanického poškodenia lícovej vrstvy, prestreknite obuv farbou príslušného odtieňa. Useň je vodopriepustný materiál, nevhodný pre používanie v daždi, snehu, vode a pod. Preto na zvýšenie vodoodpudivosti hneď pred prvým použitím aplikujte na obuv impregnačný prostriedok. Upozorňujeme Vás, že pri zvýšenej potivosti nôh alebo premočení môže useň čiastočne púšťať farbu.
Obuv textilná- je nevhodná do daždivého počasia. Od prachu a blata očistite silónovou kefkou v suchom stave, diely z plastických hmôt pretrite vlhkou handričkou.
Obuv pryžová- gumáky, galoše z PVC sa umýva a nechá voľne obschnúť.
Vady, ktoré vzniknú nesprávnym ošetrením jednotlivých druhov obuvi nemôžu byť predmetom reklamácie!
Zásady správneho obuvania
Pri nazúvaní aj vyzúvaní šnúrovacej obuvi je potrebné obuv vždy rozšnurovať. Po obutí musí byť obuv pevne zošnurovaná až k poslednej dierke, inak dochádza k zvýšenému posúvaniu chodidla po stielke a následnému predratiu podšívky v časti prstov a v oblasti päty. Pri obúvaní topánok uzavretého strihu používajte vždy obúvaciu lyžicu, aby ste zabránili polámaniu ich pútnej časti. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože docházda k nadmernej námahe materiálu a často k odtrhnutiu podošvy. Obuv nenoste naboso a obuv striedajte v období najmenej dvoch-troch dní, najmä pri vlhkom počasí. Vnútorná časť sa udržuje v dobrom stave pravidelným (voľným) vysušením potu, t.j. vetraním, striedaním vložiek (ponožiek).

Reklamácie

V prípade, že sa na obuvi prejavý závada, je obuv nutné reklamovať okamžite a neodkladne, teda ihneď po jej zistení (§599 obč. zákonník). Obuv ďalej nepoužívajte, aby bolo možné správne určiť dôvod chyby! V prípade že nesplníte túto povinnosť, nebude možné Vašu reklamáciu uznať.
Predávajúci zodpovedá len za chyby výrobného charakteru, v žiadnom prípade nie za chyby vzniknuté nesprávnym použitím alebo ošetrením výrobku. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou topánok ako aj šnúrok. Životnosť je doba, ktorú výrobok môže pri správnom používaní a ošetrovaní vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a intenzite používania vydržať. Reklamáciu na šnúrky po skončení ich životnosti neuznávame.
Ak ide o odstrániteľné chyby, budú bezplatne odstránené. Reklamačný lístok však musí obsahovať všetky nasledovné informácie ako sú: meno firmy a razítko, číslo reklamácie, presný popis poškodenia ( čo reklamujete, o ktorý polpár sa jená, o aké poškodenie a v akom rozsahu, činnosť pri ktorej poškodenie vzniklo), doklad o zakúpení, obuv musí byť samozrejme vyčistená. Reklamáciu posielajte neodkladne! 30 dňová reklamačná doba pre Vás začína plynúť dňom prevzatia reklamácie od Vás. Nedodržanie uvedených zásad bude dôvodom k zdržaniu!

Pozor!!! Dĺžku záručnej doby nie je možné zamieňať s plným využitím obuvi a skutočnými úžitkovými vlastnosťami materiálu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky